Gravats / Prints

Gravats / Prints - 2019 – Bestiari

showroom

Aquestes peces han estat lliurades a aquells animals humanitzats que ens són alhora aliats i incòmodes i que habiten dins del nostre bestiari particular.

La natura diligent ens procura una bèstia per a cada molèstia.
Pere Quart

Realitzades amb les tècniques del collagraph, monotip i mixtes sobre paper de gravat super alfa 280gr a l’any 2018.


Estas obras han estado libradas a aquellos animales humanizados que nos son aliados e incómodos a la vez y que habitan dentro de nuestro bestiario particular.

La naturaleza diligente nos procura una bestia para cada molestia.
Pere Quart

Realizadas con las técnicas del collagraph, monotipo y mixtas sobre papel de grabado super alfa 280 gr en el año 2018.


These works have been delivered to those humanized animals that are allies and uncomfortable at the same time and that inhabit our particular bestiary.

Diligent nature gives us a beast for every nuisance.
Pere Quart

Made with collagraph, monotype and mixed techniques on super alpha engraving paper 280 gr in 2018.

Gravats / Prints - 2019 – Bestiari - Petit bestiari