Alada II

Fotogravat en polímer groc
21x15cm
P/A 2014
Disponible en altres colors

Categoria: