Cadàvers exquisits

4 llibres amb Albert Llobet
Llibreta acordió o concertina
Tècniques de collage, gravat i tèxtil.
19'5 cm x 19'5 cm
2013