Cartografies habitades I i II

Llibre-mapa
Tècniques de gravat i collage enquadernat a mà.
25'5 cm x 17 cm llibre
50 cm x 50 cm estampes
2014