Conversa

Monotip i intervencions directes  sobre paper super alfa 280gr.
56x38cm