Diàleg

Collagraph amb intervencions directes sobre paper super alfa 280 gr.
13×12.5 cm.