Hestia parla

Monotip i intervencions directes  sobre paper super alfa 280gr.
68x47cm