La suerte del conejo

Collagraph amb intervencions directes sobre paper super alfa 280 gr.
20×12 cm.