L’ombra de la Mimosa

Llibreta-concertina
Tècniques de collage, gravat, tinta i polen
30 cm x 12 cm
2013