Nova

Edició en impressió digital signada i numerada de 8 còpies cadascuna.