Sing high

Collagraph amb intervencions directes sobre paper super alfa 280 gr.
20×11 cm.