Vuelve al wu-chi

Col·lecció particular
Llibre amb dos gravats sobre paper Japó
Punta seca i monotip
26 cm x 15 cm llibre
100 cm x 70 cm estampes
2015