En braços

Collagraph amb intervencions directes sobre paper super alfa 280 gr.
14×8 cm.